Ευρωπαϊκό χορωδιακό φεστιβάλ της χορωδίας.

Θέατρο  ΡΙΑΛΤΟ Λεμεσού. 12 και 13 Νοεμβρίου ώρα 8.30 μμ.

Συμμετέχουν οι χορωδίες: Hejnal Mazancowice Πολωνίας, Smetana Jindrichur HradecΤσεχίας , Δημοτική χορωδία Δερύνειας και η χορωδία μας.

Το φεστιβάλ θα λάβει χώραν υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή.

Πρόγραμμα:

12 Νοεμβρίου: Έναρξη του φεστιβάλ. Μετά τους χαιρετισμούς, η χορωδία μας θα παρουσιάσει 10 λεπτο πρόγραμμα και οι άλλες τρείς χορωδίες 20 λεπτο πρόγραμμα η κάθε μία.

13 Νοεμβρίου: Η χορωδία μας και η χορωδία Μazancowice θα παρουσιάσουν 20 λεπτο πρόγραμμα η κάθε μία και στη συνέχεια θα παρουσιάσουν από κοινού τα κλασσικά  έργα " Μissa Solemnis "του W.A. Mozart και " Beatus Vir"  του A. Vivaldi με τη συνοδεία ορχήστρας.

Τίμημα εισόδου: 10 και 6 ευρώ.